Sandra Koczorowska

Psycholog, psychoterapeutka w szkoleniu

W Uważnej Pracowni Terapii prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię osób dorosłych i młodzieży od 16 r.ż., pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w zakresie kontrolowania emocji, z objawami depresyjnymi, lękowymi czy psychotycznymi, z osobami zmagającymi się z przystosowaniem do życia codziennego, mającymi trudności w budowaniu lub utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, w sferze seksualnej oraz z osobami przechodzącymi przez kryzysy życiowe.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów z psychologii realizowała ścieżki seksuologii klinicznej oraz doradztwa zawodowego. Swoją wiedzę z zakresu seksuologii pogłębiała w ramach studiów podyplomowych "Seksuologia kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia". Wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii zdobywa podczas 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii oraz seksuologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Afektywnym Żeńskim w Centrum Medycznym HCP, Ośrodku Psychologiczno-Seksuologicznym w Poznaniu, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu HCP, a aktualnie również w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań-Północ.

W pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa PTP oraz Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Button 1 99