Maria Gliniecka

Psycholog, psychoterapeutka

Od kilku lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych (od 18 r. ż.), które doświadczają trudności w różnych obszarach życia - cierpią z powodu pustki, problemów w relacjach, problemów emocjonalnych, doświadczają kryzysu lub mają poczucie, że "coś jest nie tak". Prowadzi konsultacje i terapię dla kobiet, które doświadczają trudności w relacjach z dzieckiem. Przyjmuje także osoby z rozpoznaniem zaburzeń nastroju i osobowości skierowanych przez psychiatrę, jak również osoby, które poszukują wsparcia w samorozwoju.

Towarzyszy Pacjentowi opierając się na założeniach Analizy Transakcyjnej (ukończyła 4 - letnią szkołę w tym nurcie, wcześniej zdobywając dyplom z psychologii na UAM w Poznaniu. Obecnie szkoli się w procesie certyfikacji). We wspólnej pracy nie tylko pochyla się nad zgłaszanym problemem, ale też zachęca i wspiera poszerzanie samoświadomości i wyrażania autentycznego siebie. "Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie" -  słowa Nancy Williams są w jej pracy drogowskazem. Analiza Transakcyjna pozwala poprawić jakość relacji z innymi poprzez rozpoznanie własnych myśli, uczuć i zachowań, które często automatycznie przenosimy z dzieciństwa w dorosłe życie. Pozwala też na poznanie własnych potrzeb i sposobów komunikacji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym. Pierwsze spotkanie ma na celu rozpoznanie trudności, czy potrzeb, z którymi pacjent przychodzi. Jeżeli podejmiecie Państwo decyzję o podjęciu terapii, pani Maria zaproponuje kolejne spotkanie, na którym omówione zostaną warunki spotkań (np. częstotliwość sesji, czas trwania spotkań, warunki odwoływania spotkań, forma płatności). Celem terapii jest zmiana, w obszarach, które są dla Pani/Pana najważniejsze, a relacja terapeutyczna ma być tym, co pomoże w drodze do zmiany.

 
Button 1 99