Michalina Pawlak

Psycholog, psychoterapeutka w szkoleniu

W Uważnej Pracowni Terapii prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 r. ż. w nurcie psychodynamicznym.

W pracy psychoterapeutycznej towarzyszy pacjentowi w odkrywaniu nieświadomych źródeł zachowań i uczuć, oraz w tworzeniu relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i bezpieczeństwie. Z uważnością, otwartością i zrozumieniem przygląda się wewnętrznemu światu pacjenta i pomaga budować bardziej satysfakcjonujące relacje interpersonalne, jak i obraz samego siebie.

Istotą pracy w nurcie psychodynamicznym jest pomoc w dostarczeniu pacjentowi nowego zrozumienia jego rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej, poprzez pochylenie się nad nieuświadomionymi mechanizmami działania, wewnętrznymi konfliktami, pragnieniami. Takie cele stają się możliwe do osiągnięcia dzięki unikatowej relacji terapeutycznej, odpowiednim technikom terapeutycznym oraz interpretacji sposobu tworzenia i przeżywania przez pacjenta relacji z innymi ludźmi.

Do kontaktu zaprasza osoby doświadczające niepokoju, trudności emocjonalnych, będące w stanie dyskomfortu psychicznego. Odczuwające stany lęku lub cierpienia, częstych i gwałtownych zmian nastroju, trudności w relacjach interpersonalnych czy sferze seksualnej, a także osoby chcące lepiej zrozumieć siebie, doświadczyć zmiany w kluczowych obszarach swojego życia.

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych oraz Seksuologia Kliniczna.
Wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne zdobywa będąc w trakcie 4-letniego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii, wypełniające standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej). Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna-Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała i wciąż zdobywa pracując w jednej z poznańskich Poradni Zdrowia Psychicznego oraz z podopiecznymi Dziennego Domu Senior+ w Sierakowie, jak i biorąc udział w stażach i praktykach (m.in. Oddział Chorób Afektywnych Męskich w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera, Ośrodek Psychologiczno-seksuologiczny w Poznaniu).  

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej u certyfikowanych superwizorów.

Button 1 99