Ewa Mikołajczak

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany spec. psychoter. uzal.

Prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych i starszych nastolatków (od 17 r. ż) w oparciu o założenia podejścia psychodynamicznego.

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność kliniczna. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Skończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz STU w Polsko-Niemieckim Instytucie TU. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach z obszaru psychologii i pracy psychoterapeutycznej. Posiada uprawnienia do prowadzenia programu CANDIS, prowadzi także program POP.

Od kilkunastu lat zarówno indywidualnie, jak i grupowo pracuje z osobami, które mają trudności z powodu swoich cech osobowości, przeżywają trudności emocjonalne, doświadczają sytuacji kryzysowych, czy problemów w relacjach z innymi.

W terapii kieruje się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Pracuje pod regularną superwizją.

Do kontaktu zaprasza osoby zmagające się z różnymi trudnościami, chcące lepiej rozumieć siebie i innych, doświadczyć zmiany, rozwoju w życiu osobistym czy zawodowym.

Button 1 99